Sign. - Geldig overeengekomen proeftijd bij tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen door wijziging van werkzaamheden


In deze zaak gaat het om twee elkaar in de tijd opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen. De eerste overeenkomst was een oproepcontract voor de functie van verkoopster in de winkel van gedaagde. In deze arbeidsovereenkomst was een proeftijd van één maand overeengekomen. De tweede arbeidsovereenkomst betreft een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week voor de functie van filiaalleidster in de winkel van Buyten in Oosterbeek. In deze overeenkomst is een proeftijd van twee maanden overeengekomen. De vraag waar het om gaat is of in de tweede arbeidsovereenkomst opnieuw een proeftijd mocht worden overeengekomen voor twee maanden nadat reeds een proeftijd van één maand in de voorafgaande arbeidsovereenkomst had gegolden. Te gelden heeft dat het bedingen van een nieuwe proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst geoorloofd kan zijn lsquoindien de nieuwe overeenkomst duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden eist waarover de ervaringen gedurende de vorige dienstbetrekking geen voldoende inzicht hebben gegeven' (HR 14 september 1984, NJ 1985, 244). Geconstateerd moet worden dat eiseres onder de eerste arbeidsovereenkomst in dienst was als verkoopster. Wegens vertrek van een filiaalleidster heeft eiseres die functie gekregen, waarvoor zij krachtens de tweede arbeidsovereenkomst in dienst werd genomen. Eiseres bleef fungeren als verkoopster, maar kreeg als filiaalleidster er de verantwoordelijkheid voor het gehele reilen en zeilen van de winkel bij. De voorzieningenrechter oordeelt dat het geen twijfel lijdt dat dat andere vaardigheden en verantwoordelijkheden eist dan enkel de functie van verkoopster onder de paraplu van iemand anders. Dit in aanmerking nemende is voldoende aannemelijk dat gedaagde in het kunnen van eiseres in dat opzicht nog niet voldoende inzicht heeft kunnen krijgen in de tijd dat zij uitsluitend voor enkele dagdelen per week verkoopster was. …

Verder lezen
Terug naar overzicht