Sign. - Geldig studiekostenbeding


Werknemer is tijdens zijn arbeidsovereenkomst begonnen aan de opleiding tot vrachtwagenchauffeur, maar heeft deze opleiding niet succesvol afgerond. In zijn arbeidsovereenkomst staat het volgende artikel: lsquoAlle opleidingen, incl. de applicatiecursus welke verplicht om de vijf jaar dient te worden gevolgd, worden volledig door de werkgever betaald met dien verstande dat e.e.a. verrekend wordt bij de beëindiging van het dienstverband. Per jaar wordt 20% verrekend.rsquo Werknemer stelt dat dit artikel niet van toepassing is, omdat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd door werkgever. Ook betoogd hij dat redelijkheid en billijkheid en goed werkgeverschap aan integrale terugvordering van studiekosten in de weg staan. Werkgever is van mening dat de kantonrechter de vordering onterecht met 20% heeft verminderd. Het hof oordeelt dat het artikel moet worden uitgelegd conform de Haviltex-norm en oordeelt dat een redelijke uitleg van het artikel is dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de studiekosten volgens een glijdende schaal terugbetaald moeten worden, in die zin dat per dienstjaar 20% van de studiekosten wordt kwijtgescholden. De stelling van werkgever dat kwijtschelding pas begint nadat de opleiding succesvol is afgerond, wordt verworpen. Die benadering is niet expliciet in de tekst van het artikel tot uitdrukking gebracht en er is niet gesteld of gebleken dat deze benadering met werknemer besproken is. Het hof oordeelt voorts ex art. 7:611 of redelijkheid en billijkheid en goed werkgeverschap aan integrale terugvordering van studiekosten in de weg staan. Terughoudende toetsing acht zij hier op haar plaats, aangezien het hier gaat om toetsing gelijk aan art. 6:248 BW. Het artikel in de arbeidsovereenkomst kan dus enkel buiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht