Sign. - Geldigheid openbare cessie


In het onderhavige kwestie fungeert een factoringovereenkomst als akte van cessie: voldoende is dat de cessionaris (geïntimeerde) redelijkerwijs uit de akte heeft mogen begrijpen dat zij tot levering van de vordering was bedoeld. Dit is het geval nu een en ander zelfs met zoveel woorden in de factoringovereenkomst staat omschreven. Het doet niet ter zake of het bij openbare cessie gaat om de overdracht bij voorbaat van absoluut toekomstige of relatief toekomstige vorderingen. Bij het ondertekenen van de akte van cessie is sprake van (nog) toekomstige vorderingen. Dit onderdeel van de leveringshandeling vindt bij voorbaat plaats. Op het moment dat de vorderingen ontstaan, zijn deze voldoende identificeerbaar geworden. Door het versturen van de facturen aan de debiteuren is de mededeling gedaan. Op dat moment bestaan de vorderingen al. Dit onderdeel van de leveringshandeling vindt derhalve niet meer bij voorbaat plaats. Op dit moment is aan alle constitutieve leveringshandelingen voldaan en is de vordering gecedeerd. Met het verzenden van de afgifteborderellen aan geïntimeerde wordt het vervolgens mogelijk dat aan het bepaaldheidsvereiste wordt voldaan, omdat vanaf de ontvangst daarvan in ieder geval uit de administratie van geïntimeerde kan worden bepaald om welke vorderingen het gaat. reeds op een eerder moment kan uit de eigen administratie van de cedent bepaald worden om welke vorderingen het gaat, zodat de vorderingen reeds dan voldoende bepaald zijn. Ten aanzien van het bepaaldheidvereiste wordt slechts vereist dat daaraan "eventueel achteraf" mag worden voldaan. Het moment waarop daaraan wordt voldaan is dus niet van belang voor de bepaling van het moment waarop de cessie heeft plaatsgevonden. De cedent was in ieder geval vanaf het moment van de ontvangst van…

Verder lezen
Terug naar overzicht