Sign. - Gender diversity: van zelfregulering naar regulering; was dit nou echt nodig?


Per 1 januari 2013 maakt het vrouwen- en mannenquotum deel uit van ons vennootschapsrecht. De regeling schrijft een evenwichtige verdeling van de zetels van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van grote nv's en bv's voor, waarbij ten minste 30% van de zetels bezet wordt door vrouwen en ten minste 30% door mannen. De schrijvers bespreken het juridisch kader van de regeling en de vraag in hoeverre vennootschappen gebaat zijn bij een dergelijk quotum. Daarbij belichten zij het quotum vanuit een sociaaleconomisch perspectief en ook vanuit een emancipatoir oogpunt. De toekomst moet uitwijzen of de regeling daadwerkelijk zijn vruchten zal afwerpen.

(V&O 2013, nr. 6, p. 97, mr. K.I.A. Middelkoop en mr. drs. M. Van der Holst)

Verder lezen
Terug naar overzicht