Sign. - Gevolgen FII-2 voor de Nederlandse deelnemingsverrekening


De auteurs bespreken het fII2 arrest van het Hof van justitie van 13 november 2012 (zaak C35/ 11). Daarbij concentreren zij zich op de gevolgen van het arrest voor de deelnemingsverrekening. Zij gaan in op de vrijstellingsmethode en verrekeningsmethode. Het Hof van justitie heeft deze beide methodes in beginsel gelijkwaardig geacht. De deelnemingsverrekening is in buitenlandse situaties vaker van toepassing dan in binnenlandse situaties. Hierna analyseren de auteurs de knelpunten die de deelnemingsverrekening vanuit Europeesrechtelijk perspectief oplevert.
(WFR 2013/6994, I.M. de Groot en P.J. te Boekhorst)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht