Sign. - Giraal effectenverkeer na wijziging van de Wge


Met de wijziging van de Wge is per 1 januari 2011 het toepassingsbereik van die wet vergroot. De wijziging was ingegeven door de wens de beleggersbescherming uit te breiden. De aanpassing heeft echter ook gevolgen voor het systeem van het giraal effectenverkeer. De schrijvers rekenen deze gevolgen door. Er zijn belangrijke consequenties voor de wijze van levering of bezwaring van de betrokken effecten, wat tot rechtsonzekerheid kan leiden. De aanpassing van de definitie van effect roept vragen op met betrekking tot welke effecten binnen de reikwijdte van de wet zijn gebracht en wat de gevolgen zijn van de toelating van beperkt overdraagbare effecten tot het systeem. Verder is het centraal instituut zijn wettelijke sleutelpositie kwijt, wat interessante perspectieven biedt voor concurrentie op de Nederlandse markt voor effectenbewaring en de afwikkeling van effectentransacties. Voor de schrijvers deze onderwerpen bespreken gaan zij in de op de systematiek van de Wge en de relevante onderdelen van de wetswijziging. (Ondernemingsrecht 2012, 101, mr. G.V. Naber en mr. B.A. Schuijling)

Verder lezen
Terug naar overzicht