Sign. - Girale betaling, automatische incasso en het recht van storno, Hr 16 september 2011, lJn BQ8732 (sns/Pasman q.q.)


In het arrest SNS/Pasman q.q. oordeelde de Hoge Raad over automatische incasso en de bevoegdheid tot het terugboeken door de bank van geïncasseerde tegoeden (stornering). Deze bevoegdheid kan ook worden uitgeoefend zonder dat sprake is van een overschrijding van de kredietlimiet op de geïncasseerde rekening. De schrijver plaatst het arrest in de bredere context van het giraal betalingsverkeer. (MvV 2012, nr. 3, p. 74, mr. dr. B. Bierens)

Verder lezen
Terug naar overzicht