Sign. - Girale betaling door de gefailleerde op of na datum faillissement


Ook als het faillissement al is uitgesproken wordt regelmatig geprobeerd om nog betalingen te verrichten van de bankrekening van de gefailleerde. Vaak gebeurt dat om intercompany vorderingen af te lossen of om crediteuren te voldoen die men bij een mogelijke doorstart nog nodig meent te hebben. In dit artikel staat centraal de vraag in hoeverre girale betalingen aan een derde op of na datum faillissement aan de faillissementsboedel kunnen worden tegengeworpen. Onder welke omstandigheden kan de curator dergelijke betalingen terugvorderen? JutD 2012, nr. 9, p. 20, mr. F.F.A. Smetsers)

Verder lezen
Terug naar overzicht