Sign. - Grammaticale uitleg 403-verklaring


Voor de aansprakelijkheid van Coman E&C Holding BV (Coman Holding) voor de schuld van Coman Engineering & Contracting BV (Coman E&C) doet BAM Utiliteitsbouw BV (BAM) een beroep op een 403-verklaring, waarin Coman Holding zich tot wederopzegging hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor "de uit met ingang van heden (of enig ander moment) aangegane rechtshandelingen van Coman E&C voortvloeiende schulden in de zin van art. 2:403.1f BW". Naar het oordeel van de rechtbank kan BAM geen rechten tegenover Coman Holding ontlenen aan het in art. 2:403 BW bepaalde, maar uitsluitend aan de door Coman Holding gedeponeerde verklaring. in deze verklaring is een beperking aangebracht in de tijd: Coman Holding aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht na het tijdstip van het afgeven van de verklaring. De verklaring heeft dus geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van Coman Holding voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die werden verricht voorafgaande aan dat tijdstip. Dat in de verklaring ook nog is opgenomen de tekst: "(of enig ander moment)" heeft geen betekenis. gelet op het ingangstijdstip dat direct daarvoor in deze verklaring tot uitdrukking is gebracht, is de toevoeging zinledig of maakt deze de verklaring, wanneer deze toevoeging toch in aanmerking wordt genomen en de verklaring als één geheel in beschouwing wordt genomen, obscuur en daarmee voor het geheel zonder betekenis. Aansprakelijkheid van de (indirecte) bestuurders. BAM kan niet de (indirect) bestuurders van Coman E&C aansprakelijk houden voor de verplichtingen die Coman E&C niet na kan komen, nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht