Sign. - Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing na het VALE-arrest


De schrijver bespreekt het Vale-arrest (HvjEU 12 juli 2012, C-378/10) en het belang van dit arrest voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Daartoe gaat hij eerst kort in op de relatie van het arrest tot eerdere jurisprudentie van het hof over grensoverschrijdende omzetting. Vervolgens gaat hij aan de hand van de begrippen omzetting en oprichting nader in op het arrest om daarna uiteen te zetten wat de betekenis is van deze jurisprudentie voor de mogelijkheden tot grensoverschrijdende omzetting, splitsing en fusie.

(WPNR 2013/6981, prof. mr. W.J.M. van Veen)

Verder lezen
Terug naar overzicht