Sign. - Grensoverschrijdende overgang van onderneming


De auteur analyseert de toepassing van de Richtlijn overgang van onderneming in grensoverschrijdende gevallen. Zij werpt de vraag op of de toepassing hiervan wel de bescherming van de werknemers tot gevolg heeft en stelt dat dit niet zonder meer het geval is. Er zal bij een grensoverschrijdende transactie ook niet altijd sprake hoeven te zijn van een overgang van onderneming. Het feit dat er een grote afstand is tussen de locatie waar de vervreemder en die waar de verkrijger de activiteiten uitoefent, kan worden gebruikt als indicatie dat er geen overgang heeft plaatsgevonden. Als er wel een grensoverschrijdende overgang van onderneming plaatsvindt waardoor de betrokken werknemers worden benadeeld, kan art. 6:665 BW een oplossing bieden.

(A. de Jong, De positie van de werknemers bij grensoverschrijdende bedrijfsovergang en outsourcingtransacties, ArbeidsRecht 2009/5)

Verder lezen
Terug naar overzicht