Sign. - Grensoverschrijdende verliesverrekening moet kunnen


Naar aanleiding van het recente Europeesrechtelijke arrest Philips Electronics (HvjEU 6 september 2012, C-18/11) en de aanhangige zaak A oy (concl. A-G 19 juli 2012, C 123/11) behandelt de auteur de problematiek rondom grensoverschrijdende verliesverrekening. Mede aan de hand van alle belangwekkende arresten op dit gebied van het Hof van justitie wordt besproken of er een mogelijkheid en wellicht zelfs een verplichting bestaat tot grensoverschrijdende verliesverrekening binnen de EU.
(WFR 2012/6981, J.A. de Rooij)

Verder lezen
Terug naar overzicht