Sign. - Grenzen aan een LBO


Bij een leveraged buyout wordt de acquisitiesom gefinancierd met relatief veel vreemd vermogen dat ten laste van de doelwitvennootschap wordt gebracht. Op dit moment liggen lBO's onder vuur. Banken zijn terughoudend bij het verstrekken van financiering en fiscaal worden beperkingen gesteld aan het gebruik van overnameholdings. Ook juridisch zijn grenzen gesteld aan lBO's. Hoe ver mogen bestuurders en aandeelhouders gaan bij het opzadelen van een vennootschap met schulden die zijn aangegaan voor de acquisitie van de vennootschap? Wie kan aansprakelijk worden gehouden als het mis gaat? De schrijver bespreekt deze vragen en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die bestuurders, commissarissen en aandeelhouders hebben. (Ondernemingsrecht 2012, 20, mr. drs. S. Mol)

Verder lezen
Terug naar overzicht