Sign. - Groep werknemers vormt niet (vanzelf) ondernemingsraad


De in deze procedure optredende "OR T&S" is een groep werknemers van het NS-concern. Zij waren voorheen in dienst van NS Stations BV en maakten deel uit van de OR aldaar. Door overgang van onderneming van de T&S activiteiten, treden zij in dienst bij NS Reizigers BV ("NSR") en verliezen zij van rechtswege (art. 12 lid 3 WOR) hun lidmaatschap van de OR van NS Stations BV. Bij NSR is al een ondernemingsraad ingesteld. Tussen NSR, de OR van NSR en (onder meer) de vertegenwoordigers van de T&S werknemers vindt overleg plaats over een nieuwe medezeggenschapstructuur en vastlegging daarvan in een convenant. Dit convenant lijkt echter nog niet definitief te zijn gesloten. Vervolgens sluit NSR met de NSR OR een akkoord over de aanpassing van service- en veiligheidsconcepten. De "OR T&S' is het hier niet mee eens en dit meningsverschil blijkt in onderling overleg met de NSR OR niet te kunnen worden opgelost. Daarop stelt de "OR T&S" zich op het standpunt dat NSR ook hem (aanvullend) advies had moeten vragen. De OK verwerpt dit standpunt. Deze groep werknemers kan niet worden aangemerkt als een OR van NSR in de zin van de WOR, aangezien bij NSR reeds een OR was ingesteld. De "OR T&S" heeft de hoedanigheid van een OR ook niet verkregen door afspraken binnen de nieuwe organisatie van NSR of door de feitelijk gevolgde werkwijze voor de medezeggenschap in de overgangsperiode, totdat sprake was van een nieuwe medezeggenschapsstructuur in de gewijzigde onderneming van NS Reizigers…

Verder lezen
Terug naar overzicht