Sign. - Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement?


Naar aanleiding van de voorstellen van INSOlaD voor aanpassing van de faillissementswet komen de schrijvers met een ander voorstel, uitgaande van de inmiddels in de internationale insolventiepraktijk vertrouwde Britse schemes of arrangement, maar dan goedkoper en vermoedelijk sneller. Hierbij is het perspectief minder gericht op het door de rechter in een concreet geval over de streep trekken van een of meer individuele schuldeisers die dwarsliggen. De noodzaak voor een dergelijk voorstel zal naar oordeel van de schrijvers des te groter worden als het Voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de Insolventieverordening (COM(2012)744) wordt overgenomen. Het lijkt erop dat deze ontwikkelingen onvoldoende zijn betrokken in de voorgestelde plannen, waardoor de minister hard op weg is "een trein te willen halen op een reeds gepasseerd station", aldus de schrijvers.

(TvI 2013, 12, prof. mr. R.D. Vriesendorp, mr. R.M. Hermans en mr. K.A.J. de Vries)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht