Sign. - Hernieuwde discussie over fiscale kwalificatie van civielrechtelijke geldleningen?


De fiscale kwalificatie van geldverstrekkingen die civielrechtelijk geen geldlening waren is in recente jurisprudentie en een conclusie van AG Wattel aan de orde geweest. De auteur concludeert dat Wattel niet heeft willen betogen dat het fiscale recht een eigen kapitaalbegrip kent dat het civiele recht overstijgt. Hij gaat in op het Coöperatiearrest uit 1950 dat ging over de fiscaalrechtelijke kwalificatie van ledenrekeningen en inleggelden bij coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De auteur bespreekt de drie uitzonderingen waarin de fiscale kwalificatie van een geldverstrekking anders is dan de civielrechtelijke kwalificatie in relatie tot het Coöperatiearrest. Vervolgens gaat hij in op de civielrechtelijke kwalificatie van geldverstrekkingen die kenmerken hebben van een lening.
(NTFR 2013/486, S. Wolvers)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht