Sign. - Herroeping


Tegen een beslissing op een verzoek tot faillietverklaring staat het rechtsmiddel van herroeping niet open (HR 1 oktober 2004, «JOR» 2004/336 (Solleveld/GML Beheer c.s.) en HR 9 december 1983, LJN AG4709 (Zuiderwijk/NMB)). (Hof Leeuwarden 10 augustus 2010, LJN BN3957, «JOR» 2011/198)

Verder lezen
Terug naar overzicht