Sign. - Herzien fiscaal besluit over omzetting rechtspersonen


De auteur behandelt in dit artikel de civielen fiscaalrechtelijke regelingen met betrekking tot de omzetting van rechtspersonen. Een omzetting op grond van art. 2:18 BW wordt op grond van een fiscale fictie aangemerkt als een liquidatie(uitkering) gevolgd door een storting. Deze fictie geldt zowel voor de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting als dividendbelasting. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden blijft (acute) belastingheffing echter achterwege. De auteur behandelt in dit artikel de belangrijkste standaardvoorwaarden, de samenloop met het fiscale eenheidsregime en grensoverschrijdende omzettingen. Speciale aandacht wordt nog gericht op de omzetting van een gedeeltelijk belaste stichting of vereniging in een BV, de omzetting van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in een stichting en de omzetting van een BV in een coöperatie. (FTV 2012/3, 1 januari 2012, H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht