Sign. - Herzien van de Wcam en het collectief actierecht


Op 14 februari 2011 is een voorontwerp gepubliceerd van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wcam dat voorziet in een aantal aanpassingen van de huidige regeling. Uit een evaluatie van de Wcam was gebleken dat er behoefte is aan aanvullende maatregelen ter vergroting van de onderhandelingsbereidheid van partijen en ter ondersteuning van de totstandkoming van een collectieve schikking. Het voorontwerp, dat de schrijver beknopt bespreekt, voorziet in de invoering van een preprocessuele comparitie en brengt op enkele technische punten verbeteringen aan in de Wcam. Het bevat bovendien nog 'smokkelwaar' ter aanpassing van het collectief actierecht zelf. (Ondernemingsrecht 2011, 60, mr. B.J. de Jong)

Verder lezen
Terug naar overzicht