Sign. - Herziening EOR-richtlijn


Op 2 juli 2008 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van werknemers (het Commissievoorstel). Dit Commissievoorstel betreft een voorstel tot wijziging van de Richtlijn 94/45/EG van 22 september 2004 (de EOR-richtlijn). De werkgeversorganisaties waren de laatste jaren tegenstanders van een aanpassing van de EOR-richtlijn, terwijl de vakorganisaties juist op een herziening aanstuurden. Hierbij speelden met name twee twistpunten. De werkgevers hielden vast aan het bestaande contactmodel per bedrijf zonder (verdere) inmenging zonder (verdere) toepassing van de Europese regelgever. Het tweede punt was de door vakorganisaties gewenste erkenning van de rol van de vakbonden in de EOR’s. In augustus 2008 is een compromis tussen de Europese sociale partners bereikt. De auteur behandelt de voornaamste punten uit het Commissievoorstel en geeft aan op welke punten de sociale partners in hun advies van 29 augustus 2008 aanpassing wensen (zie ook signalering in TAP, 2008, p. 40, verwijzing naar artikel J.J.M. Lamers over dit onderwerp). (Ondernemingsrecht 2008, 177, p. 596-599, L.G. Verburg) 

L.G. Verburg

Verder lezen
Terug naar overzicht