Sign. - Herziening personenvennootschappen: nieuwe ronde, nieuwe kansen?


De huidige wetgeving voor personenvennootschappen dateert van 1838 en is aan herziening toe. in de laatste veertig jaar zijn twee wetgevingstrajecten gestart om tot herziening te komen. Aan de behandeling van beide wetsvoorstellen is vroegtijdig een einde gekomen. nieuwe wetgeving is nodig, maar hoe moet deze er uitzien? De schrijver gaat in op een aantal vragen die in dat verband gesteld zouden kunnen worden. Dienen personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid te verkrijgen en zo ja, wanneer zou die status dan worden verkregen? Zou er ook een 'stille' variant toegestaan moeten worden? Willen we de 'societas leonina' (de regel dat het niet geoorloofd is om te bepalen dat één of meer vennoten niet in de winst delen) nog wel handhaven? Moeten de herstructureringsmogelijkheden voor personenvennootschappen worden verruimd en is herinvoering van een commanditaire vennootschap met aandelen wenselijk? De schrijver spreekt de wens uit dat de wetgever na de verkiezingen een nieuwe poging gaat ondernemen tot invoering van een nieuwe wettelijke regeling.
(WPNR 2012/6941, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht