Sign. - Herziening van de Richtlijn marktmisbruik: een overzicht


In oktober 2011 heeft de Europese Commissie twee voorstellen gepubliceerd in het kader van de hervorming van de regelgeving over handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Het gaat ten eerste om een voorstel voor een verordening over marktmisbruik dat dient ter vervanging van de huidige Richtlijn marktmisbruik en voornamelijk ziet op de wijziging van de reikwijdte van de Richtlijn. ook gaat het om een voorstel voor een richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik, die geldt als aanvulling op de Richtlijn en ziet op het stellen van minimumregels voor strafbaarstelling van marktmisbruik. De schrijver bespreekt de wijzigingen die in het Verordeningsvoorstel en het Richtlijnvoorstel worden voorgesteld en de gevolgen daarvan voor Nederland, zonder daarbij volledig te willen zijn.
(V&O 2012, nr. 11, p. 192, mr. drs. J. el Hannouche)

Verder lezen
Terug naar overzicht