Sign. - Het agenderingsrecht, preferente beschermingsaandelen en oligarchische clausules


De schrijver bespreekt de vraag in hoeverre de vennootschap kan voorkomen dat een aandeelhouder met behulp van het agenderingsrecht een toekomstige uitgifte van preferente beschermingsaandelen onmogelijk probeert te maken. Een activistische aandeelhouder die de uitgifte van prefs in de toekomst wenst te voorkomen, zou met gebruikmaking van het agenderingsrecht de vennootschap schriftelijk kunnen verzoeken een voorstel tot statutenwijziging op te nemen in de oproeping. Dat voorstel zou dan de schrapping van de prefs uit de statuten kunnen inhouden. De schrijver beschrijft twee middelen die de vennootschap ter beschikking staan: oligarchische clausules, die de bevoegdheid van de algemene vergadering ter zake van bijvoorbeeld het besluit tot statutenwijziging inperken zodat deze alleen kan worden uitgeoefend indien dit de instemming heeft van het bestuur en de raad van commissarissen, en de mogelijkheid van uitgifte van preferente beschermingsaandelen.
(Ondernemingsrecht 2012, 121, mr. R.A.F. Timmermans)

Verder lezen
Terug naar overzicht