Sign. - Het bedrieglijke van de bankbreuk ontrafeld


Faillissementsfraude is een schadelijk en veel voorkomend fenomeen, strafbaar gesteld in art. 340–344 Sr. Aangifte, opsporing en vervolging laten om tal van redenen te wensen over. Strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude is niet eenvoudig omdat twee verschillende rechtsgebieden samenkomen. Met name het bestanddeel "ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers" in de bedrieglijke bankbreukdelicten wekt de nodige verwarring. In 2010 heeft de Hoge Raad arresten gewezen die meer duidelijkheid hebben verschaft over het genoemde bestanddeel. De schrijfster onderzoekt de betekenis en beperkt zich daarbij tot de delicten uit art. 341 onder a en 343 Sr. (TvI 2012, 9, prof. mr. C.M. Hilverda)

Verder lezen
Terug naar overzicht