Sign. - Het bonusverbod voor bestuurders van staatsgesteunde financiële ondernemingen


De schrijfster bespreekt het wetsvoorstel bonusverbod voor bestuurders van staatgesteunde ondernemingen (33 058) dat op 26 oktober 2011 aan de Tweede Kamer is gezonden. Zij geeft een kort overzicht van het wetsvoorstel en gaat in op de vraag of het wetsvoorstel bij inwerkingtreding een passend antwoord zal zijn op de politieke wens om de beloningen van de beoogde bestuurders aan banden te leggen. in dat licht staat zij stil bij de totstandkoming en achtergrond van het voorstel, de reikwijdte, het overgangsrecht en het toezicht op en de handhaving van de regels. (V&O 2011, nr. 12, p. 225, mr. B.M. Boekraad)

Verder lezen
Terug naar overzicht