Sign. - Het ‘civiel effect’ van MiFiD: europese invloed op aansprakelijkheid van vermogensbeheerders


MifID heeft de financiële toezichtregelgeving waaraan Europese vermogensbeheerders zijn onderworpen, vergaand geharmoniseerd. Over de invloed van MifID op de civielrechtelijke aansprakelijkheid zegt de richtlijn zelf niets. Toch heeft de richtlijn invloed, al is niet altijd duidelijk hoever deze reikt. De schrijver bespreekt deze invloed, op de normschending, het relativeitsvereiste, het bewijs van causaal verband en de contractuele beperking van aansprakelijkheid. Daarbij biedt hij een aantal oplossingen om de bestaande onduidelijkheid uit de wereld te helpen. (Ondernemingsrecht 2012, 12, prof. mr. D. Busch)

Verder lezen
Terug naar overzicht