Sign. - Het is de hoogste tijd voor een informatievere accountantsverklaring


De commissie De Wit heeft de aanbeveling gedaan om de taak van accountants te verbeteren door (i) financiële instellingen transparanter te laten zijn over eventuele risico's en onzekerheden ten aanzien van de continuïteit en (ii) te bewerkstelligen dat accountants vaker gebruikmaken van toelichtende paragrafen over onzekerheidssituaties bij financiële instellingen. Drie jaar na de publicatie ervan is deze aanbeveling nog niet verankerd in weten regelgeving, terwijl cases als Imtech en amarantis aantonen dat het daarvoor de hoogste tijd is. De schrijver bespreekt hoe dit kan.
(Ondernemingsrecht 2013, 89, mr. R. Abma)

Verder lezen
Terug naar overzicht