Sign. - Het einde van certificering inzicht?


Certificering maakt het mogelijk het stemrecht te scheiden van de vermogensrechten die zijn verbonden aan een aandeel. na inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht zal dit ook mogelijk worden door het uitgeven van stemrechtloze aandelen. De schrijver stelt de vraag of de introductie van deze mogelijkheid het einde zal betekenen van certificering. Hij komt tot de conclusie dat certificaten van aandelen een volwaardig alternatief blijven. Om de belangen van meerdere kleine aandeelhouders te bundelen of op een andere manier een machtsconcentratie in de ava te bewerkstelligen, zijn stemrechtloze aandelen ongeschikt. Anders dan stemrechtloze aandelen biedt certificering de mogelijkheid om het vergaderrecht dat aan het certificaat verbonden is uit te sluiten of alsnog te ontnemen. in veel gevallen waar onder huidig recht meestal certificaten zonder medewerking van de bv worden uitgegeven, zal daarom niet worden overgegaan tot uitgifte van stemrechtloze aandelen. Het stemrechtloze aandeel zal een aanvulling op het wettelijk stelsel vormen, maar certificering niet vervangen. 
(TvOB 2012, nr. 4, p. 105, mr. drs. R.T.L. Vaessen)

Verder lezen
Terug naar overzicht