Sign. - Het EU vennootschapsrecht in het tweede decennium van de 21e eeuw


In mei 2011 werd in Brussel het Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law gepresenteerd. De schrijfster belicht een aantal voor de notariële praktijk interessante voorstellen, waaronder een modelakte voor eenpersoonsvennootschappen (single member template). Het voorstel voor deze modelakte is geen communautaire rechtsvorm, maar verplicht alle lidstaten tot het faciliteren ven een versimpeld model voor eenpersoonsvennootschappen. De impact van dat voorstel is groot en vergt volgens de schrijfster nadere analyse. (WPNR 2011/6902, mr. J. Roest)

Verder lezen
Terug naar overzicht