Sign. - Het evenredigheidsbeginsel in het ondernemingsrecht; de jurisprudentie van het EHRM als inspiratiebron


Bij besluiten van organen in het ondernemingsrecht zullen in veel gevallen meer keuzen redelijkerwijze te verdedigen zijn. Het is niet aan de rechter om te oordelen wat de beste keuze is. De rechter grijpt in wanneer een keuze wordt gemaakt die niet meer redelijk is, bijvoorbeeld omdat daarmee op een onaanvaardbare wijze voorbij wordt gegaan aan de belangen van derden. Aan de hand van het evenredigheidsbeginsel kan worden nagegaan hoe de rechter deze toetsing verricht. De schrijver onderzoekt op welke wijze het EHRM het evenredigheidsbeginsel hanteert. Verder behandelt de schrijver op welke wijze bij toepassing van het evenredigheidbeginsel in het ondernemingsrecht inspiratie kan worden geput uit jurisprudentie van het EHRM. (Ondernemingsrecht 2011, 125, mr. A.J.P. Schild)

Verder lezen
Terug naar overzicht