Sign. - Het faillissement van een herleefde turbogeliquideerde BV: een vreemde eend in de bijt


De schrijfster behandelt het faillissement van een turbogeliquideerde bv: een bv die is ontbonden zonder dat daarbij een vereffeningsprocedure is gevolgd. Een aantal wettelijke regelingen blijkt merkwaardig uit te werken bij het faillissement van de turbogeliquideerde bv. De schrijfster gaat onder andere in op de faillissementsaanvraag als grond voor herleving van de bv, de rol van de faillissementspauliana en de bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Verder bepleit zij dat een jaarrekening moet worden opgemaakt voor het laatste boekjaar van de turbogeliquideerde bv en dat de driejaarstermijn van art. 2:248 lid 6 BW moet kunnen worden opgerekt wanneer sprake is van een onterechte turboliquidatie. Het faillissement van een turbogeliquideerde bv kan niet op dezelfde manier worden benaderd als een 'normaal' faillissement.
(TvOB 2013, nr. 4, p. 120, mr. S. Renssen)

Verder lezen
Terug naar overzicht