Sign. - Het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting


De auteurs bespreken enkele recente ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak met betrekking tot het fiscaleeenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Zij gaan in op de wettelijke voorwaarden tot vorming van een fiscale eenheid in de zin van de bezitseis (mogelijkheid tot certificering van aandelen) en de vestigingsplaatseis (onmogelijkheid tot vestiging in andere EU-lidstaten). Ook bespreken de auteurs de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van fiscale eenheidsmaatschappijen, de ontwikkelingen op het gebied van verliesverrekening, de overdracht van vermogensbestanddelen en de nieuwe regelgeving inzake de renteaftrekbeperking voor overnameholdings. Specifieke aandacht wordt nog besteed aan 'noodlijdende' dochtermaatschappijen en mogelijke liquidatie binnen en buiten fiscale eenheid. (WFR 2011, 6934, G.C. van der Burgt en F.J. Elsweier)

Verder lezen
Terug naar overzicht