Sign. - Het legaat aan een erfgenaam: een gewoon legaat?


Auteur onderzoekt of een legaat aan een erfgenaam (prelegaat) verschilt van een legaat aan een willekeurige derde. Hij onderschrijft dat een legaat aan een erfgenaam altijd onder bijzondere titel wordt verkregen. Het legaat kan ten laste van alle erfgenamen (inclusief de legataris-erfgenaam) komen, maar het kan ook ten laste van de erfgenamen-niet-legatarissen komen (art. 4:117 lid 2 BW). In het geval het genoemde prelegaat tegen inbreng van de waarde is, heeft de legataris-erfgenaam geen waardevoordeel.

G.G.B. Boelens, TE, 2017, nr. 1

Verder lezen
Terug naar overzicht