Sign. - Het monistische bestuursmodel volgens de wet bestuur en toezicht – observaties vanuit de praktijk


De schrijver bespreekt een aantal onderdelen van de Wet bestuur en toezicht vanuit de invalshoek van de toekomstige gebruikers van de nieuwe regels. Hij maakt daarbij eerst een aantal algemene opmerkingen over het beginsel van collectieve verantwoordelijkheid en de gevolgen van de taakverdeling binnen het bestuur voor de collectieve en individuele aansprakelijkheid, de uitleg van de nieuwe wettelijke begrippen en de mate waarin de inrichting van de bestuurstaak en daarmee de toezichthoudende functie per vennootschap kan verschillen. Vervolgens bespreekt hij de wettelijke regeling van het monistisch bestuursmodel en de positie van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Daarbij besteedt hij aandacht aan de onduidelijkheid die onder de nieuwe regels kan ontstaan over de taakverdeling binnen het bestuur als onbehoorlijk bestuur dreigt. Verder bespreekt de schrijver de mogelijkheid van delegatie van besluitvorming en ten slotte gaat hij in op alternatieve bestuursmodellen voor de nv en bv en de mogelijkheid van gebruik van het monistisch model bij andere rechtspersonen.
(Ondernemingsrecht 2012, 90, mr. S.H.M.A. Dumoulin)

Verder lezen
Terug naar overzicht