Sign. - Het nieuwe art. 2:216 Bw: de goedkeuringsbevoegdheid van het bestuur en het daaraan verbonden aansprakelijkheidsrisico


Met de flexibilisering van het bv-recht is een nieuwe regeling voor uitkeringen aan aandeelhouders in werking getreden. De schrijfster zet uiteen waarom het naar haar oordeel fundamenteel juist is dat de verantwoordelijkheid van het bestuur voor uitkeringen aan aandeelhouders in de wet is vastgelegd. Daarna beantwoordt zij de volgende vragen: hoever reikt de bevoegdheid van het bestuur om uitkeringen te weigeren, welke norm moet de rechter hanteren bij de beoordeling van de vraag of een bestuurder aansprakelijk is ter zake van een uitkering aan aandeelhouders en hoe groot is nu het aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders?
(TvOB 2012, nr. 6, p. 179, prof. mr. dr. L. Lennarts)

Verder lezen
Terug naar overzicht