Sign. - Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en China


 

Nederland en China hebben op 31 mei een nieuw belastingverdrag gesloten, dat de auteurs in deze bijdrage analyseren. ten eerste behandelen zij het inwonerschap onder het verdrag. ten tweede gaan zij in op art. 9 dat handelt over winstverdeling tussen gelieerde ondernemingen. Hier vergelijken zij de stelsels van beide landen met de OESO transfer Pricing guidelines, met name het onderwerp "location specific advantages". Vervolgens gaan zij in op dividenden, interest, en royalty's. Het 5%-tarief voor dividenden en de "main purpose test" zijn belangrijke aanpassingen ten opzichte van het oude verdrag. Ook gaan de auteurs uitgebreid in op de Chinese interpretatie van "uiteindelijk gerechtigde", die is uitgewerkt in Circular 601. Daarna gaan de auteurs in op het in vergelijking met OESOconforme verdragen andersluidende art. 13 dat gaat over vermogenswinsten. ten slotte gaan de auteurs in op de algemene anti-misbruikbepaling van het verdrag (art. 23). In dat kader bespreken zij Circular 698, die de indirecte overdracht van aandelen in een Chinese vennootschap in China belastbaar stelt als is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Ook gaan zij in op de vraag of art. 23 van het verdrag aan Nederland de   ruimte geeft artikel 17(3)(b) Wet Vpb toe te passen (het houden van een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap).

 

(MBB 2013/10, C. van den Bruinhorst en M.A. de Lange)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht