Sign. - Het ontslag van de statutair bestuurder met een managementovereenkomst mede naar aanleiding van de Wet bestuur en toezicht


Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht wordt de rechtsverhouding tussen een bestuurder en de beursvennootschap voortaan niet meer aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De wetgever verwacht dat de dienstbetrekking van de bestuurder met een beursvennootschap zal worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht, een managementovereenkomst. De 15 april-arresten hebben uitgewezen dat een ontslagbesluit van de algemene vergadering in beginsel ook het einde van de relatie tussen de vennootschap en de bestuurder op grond van een arbeidsovereenkomst inhoudt. De schrijvers bespreken de vraag hoe een ontslagbesluit van de aandeelhoudersvergadering uitwerkt voor de bestuurder die op basis van een managementovereenkomst werkzaam is, een vraag die ook van belang is voor niet-beursgenoteerde vennootschappen en bv's. De schaarse jurisprudentie met betrekking tot dit onderwerp vertoont vooralsnog een wisselend beeld.
(TvOB 2013, nr. 1, p. 1, mr. dr. M. Brink en S. Martis MA LLB)

Verder lezen
Terug naar overzicht