Sign. - Het pletten van de Edelweiss met een mokerslag


Met de Overige Fiscale Maatregelen 2012 is het amendement nr. 27 over de Edelweissroute aangenomen. Op grond hiervan wordt een onbeperkte navorderingsaanslag mogelijk als bij de aangifte voor de erfbelasting een in het buitenland aangehouden bankrekening niet is opgenomen. In dit artikel wordt de per 1 januari 2012 geïntroduceerde onbeperkte navorderingsaanslag besproken en getoetst aan het rechtszekerheidsbeginsel dat in Nederland en in internationale verdragen wordt gehanteerd.

(mr. T.C. Hoogwout, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2012/1, p. 5)

Verder lezen
Terug naar overzicht