Sign. - Het rapport van de Commissie Wijffels – Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen


Op 28 juni 2013 is het rapport van de Commissie structuur Nederlandse banken aan de minister van financiën aangeboden en gepubliceerd. De minister had de Commissie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar en te rapporteren over de aanbevelingen van de Commissie liikanen en de toepasbaarheid daarvan in Nederland, waaronder het beperken van risico's die volgen uit handel voor eigen rekening en de wijze waarop scheidbaarheid van Nederlandse banken gerealiseerd kan worden voor het geval zich een deconfiture van een bank voordoet. Het rapport van de Commissie Wijffels omarmt veel van de aanbevelingen van de Commissie liikanen, maar geeft daarnaast aanbevelingen die bijzondere aspecten van de Nederlandse financiële sector betreffen. De schrijver vat een aantal aanbevelingen van de Commissie kritisch samen. De Engelse regeling heeft haar reactie op het rapport van de Parliamentary Commission on Banking Standards van 19 juni 2013, met de titel Changing banking for good, gepubliceerd. aan deze reactie en het rapport besteedt de schrijver vergelijkende aandacht bij de bespreking van het rapport van de Commissie Wijffels. (Ondernemingsrecht 2013, 91, prof. mr. V.P. G. de Serrière)

Verder lezen
Terug naar overzicht