Sign. - Het sluitstuk van de afwikkeling van massaschade: waar blijven de Himalayabeklimmers?


Het toenemende belang van de mogelijkheden tot het voeren van collectieve acties zowel binnen als buiten nederland is voor de schrijfster aanleiding om de nederlandse collectieve actiepraktijk kritisch te bekijken. Zij besteedt aandacht aan het sluitstuk van de collectieve actie, de collectieve afwikkeling van massaschade. De Shell-casus (Hof Amsterdam 29 mei 2009, ljn Bi5744) is inmiddels in deze fase beland en vormt daarom de leidraad van het artikel. Daarbij is de centrale vraag: op welk moment is massaschade definitief afgewikkeld en op welke wijze wordt de rol van de ad hoc opgerichte claimstichting beëindigd?
(TvOB 2012, nr. 4, p. 95, D.M.J. van Abeelen LLM)

Verder lezen
Terug naar overzicht