Sign. - Het toepassingsgebied van het Tremarapport


In dit artikel verkent de auteur de grenzen van het toepassingsgebied van het Tremarapport aan de hand van twee type zaken. In de eerste plaats zaken waarbij (bijzonder) hoge inkomens zijn betrokken en in de tweede plaats zaken met een internationaal tintje. Kunnen ook in deze zaken de rekenregels van het Tremarapport onverkort worden toegepast? Waar moet in dit soort zaken specifiek op gelet worden?

(mr. M. van Yperen-Groenleer, EB – Tijdschrift voor scheidingsrecht 2012/4, p. 77)

Verder lezen
Terug naar overzicht