Sign. - Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie


 

Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie

 

Het uitkeringsverbod staat de laatste tijd weer in de belangstelling. De schrijver wil met zijn artikel een verdere aanzet geven om te komen tot een beter begrip van het uitkeringsverbod. Hij bespreekt daarbij de herkomst van het uitkeringsverbod: het dupliceringsverbod. Dit verbod houdt in dat de stichting niet dient als bron van inkomsten voor de oprichter en bestuurders en tevens de schuldeisers van verhaalsmogelijkheden berooft. Dit zou moeten worden bereikt door de stichting af te bakenen ten opzichte van de nv (en later ook de bv). Na een bespreking van de (wets)- geschiedenis van het uitkeringsverbod en van wat het uitkeringsverbod precies inhoudt, gaat de schrijver in op het belang van het uitkeringsverbod voor de prakrijk. Hij concludeert dat indien de stichting in de toekomst haar belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer wil kunnen blijven vervullen, er geen afbreuk gedaan mag worden aan het maatschappelijk vertrouwen dat in de stichting gesteld wordt. Dit vertrouwen zal ernstige schade oplopen als wordt toegestaan dat de stichting feitelijk als inkomstenbron voor bestuurders en anderen fungeert zonder dat de verschaffers van het vermogen van de stichting dit ook impliciet of expliciet hebben beoogd.

 

(WPNR 2013/6989, mr. T.F.H. Reijnen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht