Sign. - Het vennootschappelijk belang: méér dan ‘enlightened shareholder value’


 

De schrijver analyseert welk belang het begrip 'enlightened shareholder value' uit de Engelse Companies Act in het Engelse recht heeft en hoe het zich verhoudt tot het Nederlandse leerstuk van het vennootschappelijk belang. Een wezenlijk verschil is het absolute primaat van de aandeelhoudersbelangen in het Engelse recht, waaraan de andere belangen ondergeschikt zijn. Een overeenkomst is wellicht het accent dat op de lange termijn wordt gelegd. De schrijver bespreekt vervolgens de toepassing en invulling van de norm van het vennootschappelijk belang, waarbij hij een aantal handvatten aanreikt bij die invulling. De schrijver betoogt dat het vooraleerst gaat om de ondernemende vennootschap als goedlopende en renderende onderneming, met een daarbij behorend goed rendement voor aandeelhouders. Biedt dit handvat onvoldoende richting, dan komt het aan op een afweging van onderling conflicterende belangen, waarbij het aandeelhoudersbelang – naar gelang de omstandigheden – een groot gewicht toekomt. Aan bestuurders en commissarissen komt bij de belangenafweging beleidsvrijheid toe, maar de grenzen van deze vrijheid komen in zicht als de primaire doelstelling niet wordt gerealiseerd.
(Ondernemingsrecht 2013, 18, prof. mr. A.F. Verdam)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht