Sign. - Het wetsvoorstel aanpassing en clawback bestuurdersbeloning: dempen van de put nadat het kalf verdronken is


De schrijvers betogen dat het wetsvoorstel aanpassing en clawback bestuurdersbeloning weinig effect zal hebben op de hoogte van de bestuursbeloning. Het voegt niets toe aan middelen die onder huidig recht in uitzonderlijke gevallen kunnen worden ingezet om beloning aan te passen of terug te vorderen. Het is aan de bij de vaststelling van bezoldiging betrokken partijen om ontsporingen te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. (WPNR 2011/6911, prof. mr. M.L. Lennarts en mr. I. Meijer Wagenaar)

Verder lezen
Terug naar overzicht