Sign. - Het Wetsvoorstel bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (‘interventiewet’)


De schrijver bespreekt het voorstel voor de nieuwe interventiewet. Het wetsvoorstel beoogt de huidige interventiemogelijkheden van DNB en de Minister van financiën ten aanzien van financiële ondernemingen aan te vullen en daartoe de Wft en de faillissementswet te wijzigen, met maatregelen die zijn gericht op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van ondernemingen in onomkeerbare problemen en maatregelen die gericht zijn op het behoud van de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel. Ook bevat het wetsvoorstel regels die de effectiviteit van de (voorgestelde) toezichtmaatregelen versterken door de bevoegdheid van wederpartijen om bepaalde rechten uit te oefenen, te beperken. De belangrijkste maatregelen zijn de mogelijkheid tot een overdracht van de (onderdelen van) een probleeminstelling en een onteigening door de staat. (Bb 2011, nr. 23, p. 179, mr. B.T. Broers)

Verder lezen
Terug naar overzicht