Sign. - Hoe bijzonder is de bijzondere zorgplicht?


De bijzondere zorgplicht van financiële instellingen tegenover consumenten aan wie zij diensten verlenen, is in belangrijke mate bepalend geworden voor de rechtsverhouding tussen financiële instellingen en hun particuliere cliënten. Er is nog echter veel onduidelijk over de inhoud en de reikwijdte van de bijzondere zorgplicht en de bescherming die consumenten daaraan kunnen ontlenen. Die onduidelijkheid strekt zich uit tot de vraag hoe de zorgplicht zich verhoudt tot de publiekrechtelijke gedragsregels waaraan financiële instellingen zich moeten houden en die de consumenten eveneens beschermen. De schrijver probeert op beide punten nader inzicht te verschaffen en geeft aldus een overzicht van de uitgangspunten en toepassingen van de bijzondere zorgplicht.
(Ondernemingsrecht 2012, 128, mr. W.H.F.M. Cortenraad LL.M.)

Verder lezen
Terug naar overzicht