Sign. - Hoe flexibiliseer je een BV?


De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht en de Wet bestuur en toezicht bieden meer ruimte om de statuten van een bv naar eigen wens in te richten. De schrijfster bespreekt in hoeverre de wetswijzigingen het nodig of wenselijk maken de statuten van een bv aan te passen om maximaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe wetgeving. Omdat het bij beantwoording van de vraag of de statuten aanpassing behoeven van belang is om te weten of de wetswijzigingen hebben geleid tot het vervallen, versoepelen of juist strikter worden van een regel, heeft de schrijfster hiervan een overzicht opgenomen. Ten slotte bespreekt zij ook de verhouding tussen statuten en aandeelhoudersovereenkomst onder het nieuwe recht. Daarbij beperkt zij zich hoofdzakelijk tot de gevolgen van de wetswijzigingen voor de statuten van bv's.

(Ondernemingsrecht 2012, 114, mr. M. Cremers)

Verder lezen
Terug naar overzicht