Sign. - Hoogte verschuldigd loon na loonsanctie; overwerkvergoeding


De werknemer is sinds 11 februari 2008 arbeidsongeschikt wegens ziekte. Voorafgaand aan zijn ziekmelding verdiende hij in aanvulling op zijn salaris gemiddeld € 1.440,60 bruto per maand aan overwerkvergoeding. Op grond van de toepasselijke cao krijgt hij tijdens zijn ziekte eerst zes maanden 100% en vervolgens 18 maanden 90% van zijn salaris. UWV heeft een loonsanctie opgelegd. De werkgever weigert gedurende het derde ziektejaar meer dan 70% van het vaste salaris te betalen. De werknemer vordert in deze procedure zowel 90% van het vaste salaris als verdiscontering van het gemiddeld aantal overuren gedurende de sanctieperiode. De kantonrechter wijst de stelling van de hand dat de werkgever tijdens de sanctieperiode tot meer verplicht is dan betaling van 70% van het loon. Onder omstandigheden kan dit wel in strijd met goed werkgeverschap zijn, bijvoorbeeld indien de werknemer als gevolg van de loonsanctie financieel nadeel ondervindt. Daarvan is in casu echter niet gebleken. Wat betreft de verdiscontering van het aantal overuren overweegt de kantonrechter dat de WIA-uitkering wordt gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid overuren die de werknemer in het jaar voorafgaand aan zijn ziekte werkte. Gelet daarop zou de werknemer volgens de kantonrechter in een nadeliger positie komen als tijdens de sanctieperiode het gemiddeld aantal overuren niet zou meetellen. Dit acht de kantonrechter niet wenselijk. De werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van 70% van de gemiddelde overwerkvergoeding die de werknemer voorafgaand aan zijn ziekte ontving.

(Vzngr. Rb. Rotterdam 18 juni 2010, LJN BO5288)

(Vzngr. Rb. Rotterdam 18 juni 2010, LJN BO5288)

Verder lezen
Terug naar overzicht