Sign. - Horizontaal toezicht 2.0. Gereguleerde zelfcontrole


De auteurs bepleiten een derde variant van fiscaal toezicht, die zij 'gereguleerde zelfcontrole' noemen. Deze variant staat tussen het klassieke verticale toezicht en het nieuwe horizontale toezicht in. De auteurs bespreken een aantal knelpunten van het horizontaal toezicht en gaan in op de bevindingen van de commissie Stevens die het horizontaal toezicht in 2012 evalueerde. Centraal staan de problemen rondom het zogeheten Tax Control framework, het interne beheersingssysteem van de belastingplichtige dat moet resulteren in een aangifte die voldoet aan de eisen van fiscale weten regelgeving. De auteurs bepleiten een vorm van gereguleerde zelfcontrole, waarvoor de belastingplichtige vrijwillig kan kiezen. Vervolgens bepaalt de Belastingdienst de voorwaarden. De auteurs zien hierin voordelen voor zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst.
(
WFR 2013/6995, E.M.E. van der Enden en M.E. Oenema)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht