Sign. - Hypotheekakte ook als executoriale titel: Hoge Raad beantwoordt eerste prejudiciële vraag


De Hoge Raad herhaalt in het arrest Rabobank/ Donselaar de regel uit Rabobank/Visser, maar met een nadere toelichting inzake de ratio ervan. De schrijver bespreekt beide arresten. De verduidelijking die Rabobank/ Donselaar biedt, kan in de huidige moeilijke en onzekere economische omstandigheden, waarin executoriale verkopen aan de orde van de dag zijn van wezenlijk belang zijn, nu menige onroerende zaak op dit moment 'onder water staat'.

(WPNR 2013/6978, mr. L.P. Broekveldt)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht